maandag 17 januari 2011

110118. Het roodborstje is 't alleen, dat ....

Ene Nicolaas Simon van Winter schreef in 1769 in zijn ''de jaargetijden''

Het roodborstje is 't alleen, dat, schranderer van aart,
Zich tegen 't barre weêr begeeft naar huis en haart;
't Verlaat zyn stil verblyf in bosschen en in heggen
Om 't jaarelyks bezoek gezellig af te leggen.


Dit jaar hebben we een vogelflat in de tuin staan en een van de vaste bezoekers is een roodborstje

Geen opmerkingen: